Cách cập nhật Chữ ký số Viettel-CA trên hệ thống DVCTT của KBNN

[Chữ ký số Viettel-CA] - Trong trường hợp đơn vị thay đổi thông tin chữ ký số của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng hoặc Kế toán viên..., quý đơn vị cần phải cập nhật chữ ký số mới với Kho bạc nhà nước. Trong bài viết này, Viettel Solutions xin chia sẻ bài hướng dẫn cập nhật thông tin mới lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc nhà nước (DVCTT KBNN).

Ảnh minh họa: Cách cập nhật chữ ký số Viettel-CA trên hệ thống DVC của KBNN
Ảnh minh họa: Cách cập nhật chữ ký số Viettel-CA trên hệ thống DVC của KBNN

Tại sao phải cập nhật thông tin chữ ký số mới trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN?

“Trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN, Chữ ký số được ví như là "chữ ký điện tử" của người ký (Chủ tài khoản hoặc Kế toán trưởng hoặc Kế toán viên). Khi có thay đổi về mẫu chữ ký của người ký hoặc thay đổi người ký khác, đơn vị cần phải khai báo đến Kho bạc Nhà nước để cập nhật thông tin. "Chữ ký điện tử" cũng vậy, cũng phải khai báo cập nhật nếu có thay đổi. Nếu không cập nhật thông tin mới, đơn vị sẽ không thể tiếp tục sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý đơn vị đã có tài khoản truy cập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN để kê khai và gửi hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin chữ ký số Viettel-CA sử dụng DVC của KBNN. Nếu đơn vị chưa có tài khoản truy cập hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN có thể tham khảo: Cách đăng ký tham gia hệ thống DVCTT của KBNN

Những trường hợp nào cần phải cập nhật chữ ký số trên hệ thống DVC trực tuyến?

Các trường hợp cần cập nhật thông tin chữ ký số là:

  • Thành viên sử dụng chữ ký số (như CTK, KTT, ủy quyền CTK hoặc ủy quyền KTT) vừa gia hạn chữ ký số Viettel-CA;
  • Đơn vị thay đổi thông tin thành viên sử dụng chữ ký số như: bổ sung thành viên mới, thay đổi thông tin thành viên, ngừng sử dụng...;
  • Thành viên sử dụng chữ ký số vừa được hỗ trợ "cấp bù" thời hạn chữ ký số.

***** Xem thêm: Thông báo triển khai cấp bù thời hạn Chữ ký số Viettel-CA

Các bước thay đổi thông tin thực hiện như thế nào?

Người dùng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kế toán viên kê khai thông tin hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin sử dụng dịch vụ công trực tuyến KBNN.

- KTV đăng nhập tài khoản được cấp sau đó tích chọn Mã đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS)

Hình 1- Chọn mã Đơn vị quan hệ ngân sách
Hình 1- Chọn mã Đơn vị quan hệ ngân sách

- Chọn chức năng Đăng ký thay đổi bổ sung

Hình 2 - Chọn chức năng Đăng ký thay đổi/bổ sung để thay đổi thông tin chữ ký số Viettel-CA
Hình 2 - Chọn chức năng Đăng ký thay đổi/bổ sung để thay đổi thông tin chữ ký số Viettel-CA

Bước 1.1: Tại bước Thay đổi thông tin đơn vị: KTV nhập các thông tin cần thay đổi và Lý do thay đổi (nếu có) sau đó nhấn Tiếp tục:

Hình 3 - Thay đổi thông tin đơn vị vừa gia hạn Chữ ký số Viettel-CA
Hình 3 - Thay đổi thông tin đơn vị vừa gia hạn Chữ ký số Viettel-CA

Bước 1.2: Tại bước Thay đổi thông tin dự án:

- Nếu ĐVQHNS muốn thay đổi số tài khoản: KTV nhấn Cập nhật thông tin Dự án sau đó lựa chọn ĐVQHNS đã kê khai trước đó.

Hình 4 - Dự án thuộc đơn vị
Hình 4 - Dự án thuộc đơn vị

- Tiếp tục nhấn Cập nhật thông tin tài khoản của đơn vị => tích chọn số tài khoản và nhấn Chọn => nhấn Tiếp tục

Hình 5 - Cập nhật thông tin số tài khoản của đơn vị
Hình 5 - Cập nhật thông tin số tài khoản của đơn vị

Bước 1.3: Tại bước Thay đổi thông tin thành viên:

- Chọn thành viên cần thay đổi thông tin dịch vụ công.

- Chọn Loại đăng ký là: Đăng ký thay đổi bổ sung thông tin dịch vụ công. Sau đó nhập các thông tin cần thay đổi (nếu có)

- Chọn serial Chứng thư số cần thay đổi sau đó nhấn Ghi để lưu lại.

- Cuối cùng nhấn Tiếp tục.

Hình 6 - Thay đổi thông tin thành viên và cập nhật chữ ký số thành viên
Hình 6 - Thay đổi thông tin thành viên và cập nhật chữ ký số thành viên

Bước 1.4: Tại bước Hoàn thành và Gửi hồ sơ:

- Nhấn Lưu

Hình 7 - Lưu hồ sơ thay đổi
Hình 7 - Lưu hồ sơ thay đổi

- Màn hình thông báo mã hồ sơ lưu thành công

Hình 8 - Màn hình thông báo lưu hồ sơ thành công
Hình 8 - Màn hình thông báo lưu hồ sơ thành công

- Để tra cứu hồ sơ, nhấn đường link phía dưới "Click để tra cứu hồ sơ của bạn"

- Trạng thái Chờ hoàn thiện

Hình 9 - Hồ sơ ở trạng thái chờ hoàn thiện
Hình 9 - Hồ sơ ở trạng thái chờ hoàn thiện

Bước 2: Thành viên đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin thực hiện xác nhận thông tin.

Thành viên thực hiện kiểm tra email, nhấn vào link liên kết để xác nhận đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin.

Bước 2.1: Tại màn hình Đăng ký thay đổi thông tin DVC, thành viên nhấn Tiếp tục

Hình 10 - Nhấn tiếp tục để xác nhận đăng ký thay đổi thông tin chữ ký số Viettel-CA
Hình 10 - Nhấn tiếp tục để xác nhận đăng ký thay đổi thông tin chữ ký số Viettel-CA

Bước 2.2: Tại màn hình Thay đổi thông tin thành viên

- Thành viên nhấn Lấy thông tin Serial Chứng thư số

Hình 11 - Lấy thông tin chữ ký số mới mua của thành viên cần thay đổi
Hình 11 - Lấy thông tin chữ ký số mới mua của thành viên cần thay đổi

- Lựa chọn chứng thư số mới và nhấn Lấy thông tin

- Sau khi xác nhận thông tin thay đổi, thành viên nhấn Ghi => nhấn Tiếp tục

Hình 12 - Lấy thông tin chứng thư số mới
Hình 12 - Lấy thông tin chứng thư số mới

Bước 2.3: Tại màn hình Hoàn thành và Gửi hồ sơ

- Thành viên nhấn Lưu và nhấn link "Click để tra cứu hồ sơ của bạn" để tra cứu hồ sơ.

Hình 13 - Nhấn lưu và xác nhận hồ sơ thay đổi
Hình 13 - Nhấn lưu và xác nhận hồ sơ thay đổi

Lưu ý: Tất cả các thành viên trong Danh sách thành viên hoàn thiện hồ sơ phải được xác nhận và ở trạng thái đã hoàn thiện thì hồ sơ mới chuyển trạng thái Chờ phê duyệt.

Hình 14 - Hồ sơ thay đổi ở trạng thái chờ phê duyệt
Hình 14 - Hồ sơ thay đổi ở trạng thái chờ phê duyệt

Bước 3: Chủ tài khoản (CTK) tiến hành ký số trên bộ hồ sơ và gửi sang KBNN.

Bước 3.1: CTK đăng nhập hệ thống DVC với tài khoản được cấp sau đó nhấn Chọn mã ĐVQHNS cần thao tác

Hình 15 - Chủ tài khoản chọn mã DVQHNS cần thay đổi
Hình 15 - Chủ tài khoản chọn mã DVQHNS cần thay đổi

- CTK nhấn Tra cứu hồ sơ sử dụng DVC

Hình 16 - CTK chọn tra cứu hồ sơ sử dụng DVC
Hình 16 - CTK chọn tra cứu hồ sơ sử dụng DVC

- Chọn mã hồ sơ chờ phê duyệt

Hình 17 - Chọn mã hồ sơ chờ phê duyệt
Hình 17 - Chọn mã hồ sơ chờ phê duyệt 

- Kiểm tra thông tin hồ sơ sau đó nhấn Tiếp tục

Hình 18 - Kiểm tra thông tin hồ sơ thay đổi chữ ký số Viettel-CA
Hình 18 - Kiểm tra thông tin hồ sơ thay đổi chữ ký số Viettel-CA

Bước 3.2: Tại màn hình Hoàn thành và gửi hồ sơ, CTK nhấn Ký số

- Lưu ý: Gắn USB token vào máy tính trước khi thực hiện ký số.

Hình 19 - CTK thực hiện ký số
Hình 19 - CTK thực hiện ký số

- CTK chọn Chữ ký số và nhấn Phê duyệt

Hình 20- Phê duyệt hồ sơ đăng ký thay đổi chữ ký số Viettel-CA
Hình 20- Phê duyệt hồ sơ đăng ký thay đổi chữ ký số Viettel-CA

- Sau khi phê duyệt thành công, hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái Chờ cán bộ KBNN tiếp nhận

Hình 21 - Hồ sơ ở trạng thái Chờ cán bộ KBNN tiếp nhận
Hình 21 - Hồ sơ ở trạng thái Chờ cán bộ KBNN tiếp nhận

Bước 4: Đơn vị giao dịch nhận kết quả xử lý hồ sơ.

Sau khi được KBNN phê duyệt thành công:

  • Đơn vị giao dịch nhận được email thông báo thông tin của đơn vị qua địa chỉ email mà đơn vị đã kê khai ở phần Kê khai thông tin đơn vị;
  • Các thành viên của đơn vị sẽ nhận được thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu mà thành viên đã kê khai ở phần Kê khai thông tin thành viên;
  • Trạng thái hồ sơ là Đã hoàn thành.

Viettel Solutions đã hướng dẫn các bạn cách cập nhật thông tin chứng thư số mới trên hệ thống dịch vụ công của KBNN. Chúc bạn thành công!

Nguồn: Cổng TTĐT Kho bạc Nhà nước Việt Nam

Viettel Business Solutions

Social Links

Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Hotline 0866 531 668

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Chúng tôi.

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên Viettel sẽ liên hệ Quý khách trong thời gian sớm nhất

Viettel Solutions

Trụ sở chính

Số 1 Đường Trần Hữu Dực, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(+84) 866 531 668

Chi nhánh HCM

Tầng 16, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.

(+84) 866 531 668